Obsługa księgowa

Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową. W jej ramach oferujemy:

  • Profesjonalne usługi księgowe
  • Usługi w zakresie prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów, a także Ryczałtu Ewidencjonowanego
  • Usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych dla Spółek, Fundacji i Stowarzyszeń
  • Pełna obsługa płac i ZUS
  • Zapewniamy także inne usługi w zakresie obsługi finansowej, np. przypominanie o płatnościach ZUS i podatków
  • Pełnie rozliczenia miesięczne bądź kwartalne, a także roczne

 

Obsługa księgowa Matz