Obsługa księgowo-płacowa

Wśród usług związanych z ofertą księgowo-płacową zapewniamy:

  • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia oraz o dzieło, pasków do wypłaty oraz raportów RMUA
  • Wyliczanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nocnych i nadliczbowych
  • Wyliczanie urlopów, odpraw i ekwiwalentów
  • Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy pracowników
  • Przygotowywanie przelewów do Urzędu Skarbowego
  • Wyliczenie miesięcznych składek ZUS
  • Sporządzanie deklaracji oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
  • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz pracowników
  • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, PIT-8B
  • Sporządzanie o dostarczanie do GUS sprawozdań dotyczących danych kadrowych

 

Obsługa ksiegowo-płacowa Matz